start

Usługi Firmy Prawniczej “DOKA GROUP” Sp. z o.o.

Obsługa prawna w zakresie realizacji praw wynikających z umów

Analiza czynności prawnych, realizacji planów i strategii, wykorzystanie państwowych i społecznych organizacji w celu zabezpieczenia interesów klienta.


Reprezentacja osób fizycznych i prawnych

Obsługa realizacji roszczeń, sporządzanie i wnoszenie do sądów dokumentacji procesowej, pomoc prawna, ściąganie wierzytelności.


Realizacja postanowień sądów

Świadczenie usług prawniczych, kompleksowa realizacja postępowania wykonawczego, lub któregokolwiek z jego stadiów.


Pomoc w procesie inwestycyjnym na terenie Ukrainy

Przeprowadzanie projektów nabycia firm, reorganizacja organów kierowniczych firmy, przeciwdziałanie przejęciom, nadzór nad zarządzaniem majątkiem.


Wsparcie działalności gospodarczej

Stwarzanie, rejestracja, reorganizacja, likwidacja osób prawnych, realizacja procedury bankructwa, rejestracja firm-córek, dystrybucja udziałów wśród akcjonariuszy.


Leave a Reply

Firma Prawnicza “DOKA GROUP” Sp. z o.o.

ul. Generała M. Junakiwa, 9B
Lwów, Ukraina 79039
+38 032 245 05 35
info@dokagroup.com.ua